Türkçe'de risky

Telaffuz
s. riskli, rizikolu, tehlikeli, açık saçık, müstehcen, terbiyesiz

Örnek cümleler

I don't want to do anything risky.
Riskli bir şey yapmak istemiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas said it was too risky to go there alone.
Nicholas oraya yalnız gitmenin çok riskli olacağını söyledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
-The task is risky, though not impossible And the most vital thing to do is to free the elevators
But I'll come to that after we've fixed the crack
-Your opinion Theoretically viable, but no one has ever tried it
-İlk görev riskli, ama yapılması imkansız değil. Ve yapılması gereken en önemli şey, asansörlerin serbest bırakılması. Ama bu konuya daha sonra geleceğim.
-Fikriniz. Teorik olarak geçerli, ama bunu hiç kimse denemedi şimdiye dek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- ln fact, you aren't that ugly. Dragon is a hundred times uglier than you are.
- Do you know, l'll kill Dragon in Taiwan?
- That's very risky.
- lf it's for you, l'm not scared at all.
- Aslında, o kadar da çirkin değilsin. Ejderha senden yüz kat daha çirkin.
- Tayvan'daki Ejderha'yı öldüreceğimi biliyor musun?
- Bu çok riskli.
- Senin içinse hiçbir şeyden korkmam.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
-We must make a raid on the town
.- It will be very risky
-Kasabaya bir baskın yapmalıyız.
-Bu çok riskli olacak.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- He's happy. They're letting him win.
- Too risky. Maybe we should call it off.
- Keyfi gıcır. Benimkiler bilerek yeniliyorlar.
- Çok riskli. İptal etmeli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Forget it. It's too risky.
Unut gitsin. O çok riskli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is too risky.
Bu çok riskli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It was risky.
O riskliydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That seems risky to me.
Bu bana riskli görünüyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

chance: uncertain, venturesome, hazardous, chancy, speculativedictionary extension
© dictionarist.com