Türkçe'de role

Telaffuz
f. rol yapmak
i. rol

Örnek cümleler

We weren’t suitable for the role.
Rol için uygun değildik.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I haven't been much of a role model.
Pek örnek alınacak birisi olmadım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What's your favorite role-playing game?
Favori rol-yapma oyununuz hangisidir?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Who will play the role of the princess?
Prenses rolünü kim oynayacak?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What is the role of the University in the modern society?
Üniversitenin modern toplumdaki rolü nedir?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Coffee has played an important role in many societies throughout history. In Africa and Yemen, it was used in religious ceremonies. As a result, the Ethiopian Church banned its secular consumption until the reign of Emperor Menelik II of Ethiopia.
Kahve tarih boyunca birçok toplumlarda önemli bir rol oynamıştır, Afrika ve Yemen'de dini törenlerde kullanılırdı, Sonuç olarak, Etopya Kilisesi dinsel olmayan tüketimini Etopya Kıralı II. Menelik'in saltanatına kadar yasakladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm not a role model... Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids.
Charles Barkley
Ben bir rol modeli değilim... Sadece bir basketbol topunu delikten içeri sokmam, çocuklarınızı benim yetiştirmek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Charles Barkley
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
No doubt it is a role our Antoinette has played before. Who might that little tart belong to?
Kuşkusuz Antoinette'imizin daha önce oynadığı bir roldür. Şu küçük kötü kız kime ait olabilir?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My position of ambassadress is distinct from my role of Satai.
Benim büyükelçi ( kadın) vazifem Satai rölümden farklıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The woman’s role in Japanese society is extremely odd to a foreign visitor.
Japon toplumunda kadının yeri yabancı misafirlere göre oldukça garip.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

part: character, impersonation, personification


© dictionarist.com