Türkçe'de sanctioned

Telaffuz
[sanction] f. uygun görmek, onaylamak, izin vermek

Örnek cümleler

- Hundreds of millions of people starved in poorer countries. A high degree of prosperity survived when the developed world introduced sanctions.
- Daha fakir ülkelerdeki yüz milyonlarca insan açlık çekti. Gelişmiş dünya izin verdiğinden yüksek seviyedeki zenginlik yaşamaya devam etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family.
Babası onların ailesi gibi aynı dini inançları paylaşmayan bir kızla onun nişanını tasdik etmedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I doubt if sanctions will work.
Yaptırımların işe yarayıp yaramayacağından şüpheliyim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is improper to impose sanctions upon the union.
Sendika üzerine yaptırımlar uygulanması uygunsuz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sanctions might work.
Yaptırımlar işe yarayabilir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The United States has officially ended economic sanctions against Burma.
Amerika Birleşik Devletlerinin Burmaya karşı ekonomik yaptırımları resmen sona erdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The US prepare new sanctions against Russia.
ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

authorised: authorized, certified, allowed, affirmed, endorsed, permitted, approved


dictionary extension
© dictionarist.com