Türkçe'de scandal

Telaffuz
i. skandal, rezalet, dedikodu, iftira, karalama, rezil, yüz karası

Örnek cümleler

I was never involved with that scandal.
O skandala asla karışmadım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That scandal cost him his reputation.
O skandal onun şöhretine mal oldu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have nothing to do with the scandal.
Skandalla hiçbir ilgim yok.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He admits being involved in the scandal.
Skandala karıştığını itiraf ediyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He had the courage to expose the scandal.
Skandalı ortaya çıkaracak cesareti vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The scandal hurt the company's reputation.
Skandal şirketin itibarını zedeledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They have something to do with the scandal.
Skandalla ilgili yapacak bir şeyleri var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't think Nicholas was involved in the scandal.
Nicholas'ın skandala karıştığını sanmıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The chairman of the board was forced to resign over the financial scandal.
Kurul başkanı mali skandal nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A lie has no leg, but a scandal has wings.
Thomas Fuller
Yalanın bacakları yoktur ama skandalın kanatları vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com