Türkçe'de shape

Telaffuz
f. şekil vermek, şekil almak, biçimlendirmek, şekillendirmek, düzenlemek, yönlendirmek, şekillenmek, kalıbını almak, biçim almak, ortaya çıkmak, gelişmek
i. form, şekil, biçim, dış görünüş, endam, maske, düzgün biçim, durum, model, kalıp

Örnek cümleler

An ice cream cone is ice cream placed in a cone-shaped piece of pastry.
Külahlı dondurmada, dondurma külah biçiminde bir şeyin içine konur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You're in better shape than I am.
Siz benden daha çok formdasınız.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The mountain has a beautiful shape.
Dağ güzel bir görünüşe sahip.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The earth is shaped like a sphere.
Dünya bir küre şeklindedir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas really knows how to stay in shape.
Nicholas nasıl formda kalacağını gerçekten biliyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His business affairs are in good shape.
Onun iş ilişkileri iyi durumda.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The American economy is in solid shape.
Amerikan ekonomisi mükemmel durumdadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He's waiting for you to pass out. All nephews are vultures. I know, but don't say a word. When he shows up with flowers and says:"Hello, Aunt Lydie "today you're in great shape" I know he wants my house
Ölmenizi bekler. Tüm yeğenler akbabalardır. Biliyorum, ama tek bir kelime etme. Elinde çiçeklerle gelip bana "merhaba, Lydie hala, bugün harika görünüyorsun" dediğinde biliyorum ki evimi istiyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Northwest is in better shape than it was eight years ago.
Bruce Babbitt
Kuzey batı sekiz yıl önceki durumundan daha iyi durumdadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Do as I say! If I had a Sicilian wartime consigliere, I wouldn't be in this shape!
Dediğimi yap! Sicilyalı bir consigliere'im olsaydı, bu halde olmazdım!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. appearance: form, figure, build, contour, frame, silhouette, outline
2. ghost: spectre, phantom, apparition, shade, wraith
3. state: health, fitness
4. configuration: pattern, order, arrangement, mould, cast, condition, situation
5. become: embody, develop, crystallise, crystallize, grow, streamline
6. mould: model, form, fashion, sculpt, carve, chisel
7. term: express, worddictionary extension
© dictionarist.com