Türkçe'de singer

Telaffuz
i. şarkıcı, ötücü kuş, aşık, şantöz

Örnek cümleler

The singer has a beautiful voice.
ޞarkıcı güzel bir sese sahiptir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas is a really good singer-songwriter.
Nicholas gerçekten iyi bir şarkıcı-sözyazarıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My favorite singer is Kylie Minogue.
Favori şarkıcım Kylie Minogue'dur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She is a second-rate singer at best.
Olsa olsa o ikinci sınıf bir şarkıcı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He is among the best jazz singers.
En iyi jazz şarkıcıları arasındadır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The singer is as famous as Madonna.
ޞarkıcı Madonna kadar ünlü.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That singer is popular with girls.
O şarkıcı kızlar arasında popülerdir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Who's your favorite country singer?
Favori devlet şarkıcın kim?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Kate is the best singer in my class.
Kate benim sınıfımda en iyi şarkıcıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sammy Davis was an excellent singer.
Sammy Davis mükemmel bir şarkıcıydı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

artiste: actor, actress, artist, thespian


dictionary extension
© dictionarist.com