Türkçe'de space station

Telaffuz
i. uzay istasyonu

Örnek cümleler

In the Babylon 5 space station, Delenn is a Minbari ambassador.
Babylon 5 uzay istasyonunda, Delenn bir Minbari elçisidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the Babylon 5 space station, G'Kar is a Narn ambassador.
Babylon 5 uzay istasyonunda, G'Kar bir Narn elçisidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Kosh is a Vorlon ambassador in the Babylon 5 space station.
Kosh, Babylon 5 uzay istasyonunda Vorlon büyükelçisidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The first space stations rotated axially to produce artificial gravity.
İlk uzay istasyonu yapay bir yer çekimi oluşturmak için yatay eksende dönüyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The international space station is an amazing feat of engineering.
Uluslararası uzay istasyonu inanılmaz bir mühendislik başarısıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

space craft: rocket, ship


dictionary extension
© dictionarist.com