Türkçe'de specimen

Telaffuz
i. örnek, numune, model, simge, tahlil, ilginç tip, acayip kimse, göstermelik, tip

Örnek cümleler

- DNA of course. They directed me to the cubicle where they'd set up the specimen jar and the men's magazine.
- DNA tabi ki. Numune kavanozunun ve erkek dergilerinin olduğu bölmeye yönlendirdiler beni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We've been at your institute for a month.We're looking for specimens of lungfish.
Bir aydır senin enstitündeyiz. Ciğer balığı türlerini araştırıyoruz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The entomologist could not find a specimen of the bug.
Böcekbilimci böceğin tipini bulamadı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These specimens are divided into several categories.
Bu örnekler birkaç kategoriye ayrılır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Your work with these specimens was impressive.
Bu numunelerle çalışman etkileyiciydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

example: pattern, model, representative, prototype, original, sample, type© dictionarist.com