Türkçe'de spell

Telaffuz
f. hecelemek, imlâsını yazmak, diye okunmak, anlamına gelmek, nöbetini devretmek, yerine çalışmak, büyülemek, etkilemek
i. büyü, afsun, sihir, tılsım, büyüleme, büyülenme, alımlılık, çekıcilik, sıra, nöbet, vardiya, çalışma sırası, kısa süre, kısa mesafe, dönem, kriz (öksürük vb.)

Örnek cümleler

She made a lot of spelling mistakes.
Bir sürü yazım hataları yaptı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Correct my spelling if it's wrong.
Eğer hatalıysa yazımı düzelt.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Could you spell your name please?
Adınızı heceler misiniz lütfen?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
How do you spell your family name?
Aile adınızı nasıl hecelersiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He taught me how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi öğretti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't know how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bilmiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I get dizzy spells when I stand up.
Ayağa kalktığımda başım döner.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please tell me how to spell your name.
Adınızı nasıl heceleyeceğimi lütfen bana söyleyin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can't remember how to spell her name.
Onu adının nasıl hecelendiğini hatırlamıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Will you tell me how to spell the word?
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bana söyler misin?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com