Türkçe'de spiritual

Telaffuz
s. ruhsal, ruhani, manevi, tanrısal, dini, düşünsel, akli, zeki, akıllı, esprili

Örnek cümleler

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
Tıpkı bir mumun ateşsiz olamaması gibi insan da manevi hayatsız olamaz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is no more sacred contract than the bond of marriage. And no more spiritual union than that between a man and a woman.
Evlilik sözleşmesinden daha kutsal bir anlaşma yoktur. Ayrıca bir erkek ve kadın arasındakinden daha manevi bir birleşme yoktur
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But now I'm getting that spiritual motivation to visit Africa.
Dennis Brown
Ama artık Afrika'yı ziyaret etmek için bu ruhani motivasyonu alıyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This could make them very aggressive. They are deeply spiritual people.
Bu onları saldırganlaştırabilirdi. Manevi değerlere derinden bağlı insanlar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A very spiritual city.
Çok ruhani bir şehir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As I walked away among such leaves as had already fallen from the golden, brown, and russet trees; and as I looked around me on the wonders of Creation, and thought of the steady, unchanging, and harmonious laws by which they are sustained; the gentleman’s spiritual intercourse seemed to me as poor a piece of journey-work as ever this world saw.
Altın sarısı, kahverengi ve kızıl renkli ağaçlardan dökülen yaprakların arasında yürür ve etrafımdaki yaradılış harikalarına bakıp bu harikaları ayakta tutan sağlam, değişmez ve uyumlu yasaları düşünürken, adamın ruhlarla ilgili sohbeti bana bu dünyanın şimdiye dek gördüğü en sefil yolculuk hikâyesi gibi geldi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
to their devout spiritual leader...
onları avutmak...
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.
İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tell, what is "spiritual ties"?
Söyle, "manevi bağlar" nedir?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They gave him both material and spiritual support.
Onlar ona hem maddi hem de manevi destek verdiler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

ethereal: airy, holy, religious© dictionarist.com