Türkçe'de spirituality

Telaffuz
i. tinsellik, manevilik, ruhanilik, dinsellik, kiliseye ait olma

Örnek cümleler

Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where the miracle process all begins.
Jim Rohn
Öğrenme zenginliğin başlangıcıdır. Öğrenme sağlığın başlangıcıdır. Öğrenme tinselliğin başlangıcıdır. Araştırma ve öğrenme mucizevi sürecin başladığı yerdir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should feel free to express our spirituality.
Manevi değerlerimizi ifade ederken kendimizi özgür hissetmeliyiz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Japanese sci-fi, as in anime, involves their Buddhistic and Animistic spirituality.
Animelerde olduğu gibi Japon bilim-kurgusu onların Budist ve Animistik ruhsallığını içerir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

concern with things of the spirit: spiritualism, otherworldliness, internality, spiritism, inwardness
property or income owned by a church: belongings, temporalty, ecclesiastical benefice, benefice, spiritualty, holding, church property, temporality, property


© dictionarist.com