Türkçe'de strange

Telaffuz
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

Örnek cümleler

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com