Türkçe'de strongest

Telaffuz
[strong] s. güçlü, ağır, demir gibi, kuvvetli, sağlam, sert, şiddetli, keskin, alkollü, kıvrak, yetenekli, istekli, istikrarlı, iradeli, koyu, gür

Örnek cümleler

Mathematics is his strongest subject.
Matematik onun en iyi dersidir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There's a gap over there... Why don't you hang it up there?This is where the evil's the strongest.
Orada bir delik var. Neden orayı kapamıyoruz ki? Orası şeytanın en güçlü olduğu nokta
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He was the strongest candidate for the position.
Görev için en güçlü adaydı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is the strongest dog that I have ever seen.
Bu şimdiye kadar gördüğüm en güçlü köpek.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- They have been fighting for many years in order to rule the whole China. Qin is the strongest kingdom among them. Ying-Zheng, the king of Qin intended to obtain other kingdoms to unify China.
- Tüm Çin'i yönetmek için yıllardır savaşıyorlar. Qin içlerindeki en güçlü krallıktı. Qin kralı Ying-Zheng, Çin'i birleştirmek için diğer krallıkları ele geçirmeye niyetliydi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should elect the biggest and strongest nobleman we have.
Sahip olduğumuz en büyük ve en güçlü asilzadeyi seçmeliyiz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
- Well, gentlemen... we've gotten rid of the troublemakers. Now we need a leader. For me, the choice is clear. We should elect the biggest and strongest nobleman we have.
- Evet, beyler... problem çıkaranlardan kurtulduk. Şimdi bir lidere ihtiyacımız var. Benim için seçim belli. Aramızdaki en büyük ve en güçlü asilzadeyi seçmeliyiz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He was the strongest. He won the match.
En güçlüsü oydu. Maçı o kazandı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hunger is perhaps the strongest of all human drives.
Açlık insan güdülerinin belkide en güçlüsüdür.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I know that adding sentences only in your native or strongest language is probably not as much fun as practicing writing foreign languages, but please don't add sentences to the Tatoeba Corpus if you are not absolutely sure they are correct. If you want to practice languages that you are studying, please do so by using a website designed for that purpose such as www.lang-8.com.
Sadece kendi ana dilinde ya da en güçlü olduğun dilde cümleler eklemenin muhtemelen yabancı dil yazmayı pratik yapmak kadar çok eğlenceli olmadığını biliyorum fakat onların doğru olduğundan kesinlikle emin değilsen lütfen cümleleri Tatoeba Corpus'a eklemeyin. Çalıştığın dilleri pratik yapmak istiyorsan www.lang-8.com gibi o amaç için tasarlanmış bir site kullanarak öyle yapın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com