Türkçe'de sum

Telaffuz
i. toplam, tutar, adet, yekun, meblağ, miktar, özet, sonuç, netice, hesap, matematik problemi, öz, esas, doruk

Örnek cümleler

A thousand dollars is a large sum.
1000 dolar büyük bir yekundur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I've never had such a large sum of money.
Ben hiç bu kadar büyük bir paraya sahip olmadım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She deposited a large sum of money in the bank.
O bankaya büyük miktarda bir para yatırdı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Five thousand dollars is a large sum of money.
Beş bin dolar büyük miktarda paradır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He demanded a large sum of money from me.
O benden büyük miktarda para talep etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
How did you come by such a big sum of money?
Böyle büyük bir miktarda parayı nasıl kazandın?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
How did you come by such a large sum of money?
Böylesine büyük miktarda parayı nasıl edindin?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She asked me for an unreasonable sum of money.
Benden aşırı miktarda para istedi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.
O kızılhaç'a isimsiz olarak büyük bir miktarda para bağışladı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.
Chris'in geri ödemediği para büyük bir meblağ tutuyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

whole: gross, totality, entirety, total, aggregatedictionary extension
© dictionarist.com