Türkçe'de talent

Telaffuz
i. marifet, yetenek, kabiliyet, yetenekli kimse, eski para ve tartı sistemi

Örnek cümleler

A talent agency represents actors.
Bir yetenek ajansı aktörleri temsil eder.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mary is young but full of talent.
Mary genç ama çok yetenekli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He has a great talent as a painter.
Bir ressam olarak büyük bir yeteneği var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He lacks the talent to be an actor.
O bir aktör olma yeteneğinden yoksundur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She is endowed with a special talent.
Özel bir yetenekle donatılmıştır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas has a talent for modern painting.
Nicholas'ın modern resme yeteneği var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We're short of space. And it's important for you to use your talents. Let me help you pack.
Yerimiz yeterli değil. Ayrıca, senin için yeteneklerini kullanmak önemli. İzin ver eşyalarını toplamana yardım edeyim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Musical talent usually blooms at an early age.
Müzikal yetenek genellikle erken yaşlarda verimli olur.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Does a child's musical talent depend on heredity?
Bir çocuğun müzik yeteneği irsi midir?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Do you want to take your talent to the grave? Why are you silent, Andrei? Give me at least one word.
Yeteneğini mezara mı götürmek istiyorsun? Niçin sessizsin, Andrei? En azından bana bir kelime söyle.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

deviation: change, variation, bend, twist, turning, reversal, turn© dictionarist.com