Türkçe'de traffic lights

Telaffuz
i. trafik ışıkları

Örnek cümleler

The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Traffic lights are used to regulate traffic.
Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
-What ships arrive or depart in the next two hours?
-Traffic's light. Just a couple survey ships and a Centauri personal liner.
- Gelecek iki saat içinde hangi gemiler buraya gelecek ve buradan ayrılacak?
- Trafik yoğun değil. Sadece birkaç kontrol gemisi ve bir Centauri'nin özel gemisi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Turn right at the first traffic light.
İlk trafik ışığından sağa dönün.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
So we make an exclusive road just for them. Very interesting! It would be great if there were traffic lights.
Demek sadece onlar için özel bir yol yaptık. Çok ilginç! Trafik ışıkları olsaydı müthiş olurdu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A cat was sitting on the corner near the traffic light.
Bir kedi trafik ışığı yakınında bir köşede oturuyordu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Because the traffic light turned red, he stopped his car.
O, trafik ışığı kırmızıya döndüğü için, arabasını durdurdu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Don't go past the traffic light in red!
Kırmızı ışıkta geçme!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our town has only one traffic light.
Kasabamızda yalnızca bir trafik lambası var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com