Türkçe'de used to

Telaffuz
alışkın, alışık

Örnek cümleler

Bridges are used to cross over something.
Köprüler bir şeylerin üzerinden geçmek için kullanılır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They used to be closed.
Eskiden birbirlerine yakındılar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Does he ever visit you?  -No, but he used to. He would often visit me when he was a boy.
Hiç seni ziyaret ediyor mu? –Hayır, ama eskiden gelirdi. Çocukken beni sık sık ziyaret ederdi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I used to play football in the soccer field.
Futbol sahasında eskiden futbol oynardım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I used to swim in that river.
Eskiden nehirde yüzerdim. (Artık yüzmüyorum.)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We used to eat at home.
Evde yemek yerdik. (Artık evde yemiyoruz.)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I used to be a student.
Öğrenciydim. (Artık değilim.)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I’m used to it.
Ben buna alışığım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas got used to working with Mary.
Nicholas Mary ile çalışmaya alışkındı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He used to meditate in the morning.
Sabahleyin meditasyon yapardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

in the habit: accustomed, wont to


© dictionarist.com