Türkçe'de various

Telaffuz
s. çeşitli, türlü, birçok, çeşit çeşit

Örnek cümleler

The 1990's saw various incidents.
1990'lar çeşitli olayları gördü.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are various kinds of coffee.
Çeşitli türlerde kahve vardır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Air is a mixture of various gases.
Hava çeşitli gazların bir karışımıdır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The company deals in various goods.
ޞirket çeşitli malların ticaretini yapar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They talked about various subjects.
Çeşitli konular hakkında konuştular.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He tried to unify the various groups.
Çeşitli grupları birleştirmeye çalıştı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There were various objects in the room.
Odada çeşitli nesneler vardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This room is used for various purposes.
Bu oda birçok amaçla kullanılır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are various ways of enduring the pain.
Acıya dayanmanın birçok çeşit yolu var.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My foundation gives grants to various researchers.
Vakfım, çeşitli araştırmacılara kaynak sağlıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

miscellaneous: odd, divers, disparate, manifold, dissimilar, distant, different© dictionarist.com