Türkçe'de withdrawn

Telaffuz
s. içine kapanık, çekingen, içe dönük, çekilmiş, geri alınmış

Örnek cümleler

President Polk withdrew the offer.
Başkan Folk öneriyi geri çekti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas withdrew some money from the bank.
Nicholas bankadan bir miktar para çekti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many people use ATMs to withdraw money.
Birçok kişi ATM'leri para çekmek için kullanır.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mary withdrew her application for the job.
Mary iş başvurusunu geri çekti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have to withdraw some cash from the bank.
Bankadan biraz nakit çekmeliyim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Foreign investors withdrew their money from America.
Yabancı yatırımcılar Amerika'daki paralarını geri çektiler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hoover withdrew American forces from Nicaragua.
Hoover Amerikan kuvvetlerini Nikaragua'dan geri çekti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the end the Germans were forced to withdraw.
Sonunda Almanlar geri çekilmeye zorlandı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Many people use cash machines to withdraw money.
Pek çok insan para çekmek için nakit para çekme makineleri kullanıyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Throughout Europe people withdrew their money from banks.
Avrupa çapında insanlar paralarını bankalardan çektiler.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. removed: secluded, cloistered, isolated, recalled
2. retiring: bashful, aloof, solitary, absent, unsociable, reclusive, distant© dictionarist.com