Türkçe'de wrapping

Telaffuz
i. sargı, paket kâğıdı, ambalaj ipi, paketleme, sarma

Örnek cümleler

Please wrap these gifts up together.
Lütfen bu hediyeleri birlikte sarın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Could you wrap them up separately?
Onları ayrı ayrı sarar mısınız?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
She wrapped her baby in a blanket.
Bebeğini bir battaniyeye sardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'd like to have that gift wrapped.
O hediyeyi sardırmak istiyorum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The salesgirl wrapped the gift for me.
Tezgahtar kız hediyeyi benim için sardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Could you wrap this separately please?
Bunu ayrı olarak sarar mısınız lütfen?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Do you want me to wrap it up as a gift?
Onu bir hediye olarak paketlememi ister misiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Please wrap it like a Christmas present.
Lütfen onu Noel hediyesi gibi sar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Would you mind wrapping it up as a gift?
Hediye paketi yapabilir misiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My mother wrapped the sandwiches in paper.
Annem sandviçleri kağıda sardı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

wrapper: sheath, capsule, pod, casing, case, cover, jacketdictionary extension
© dictionarist.com