Türkçe'de write down

Telaffuz
nominal değerini indirmek, yazmak, kaydetmek, yazı ile kötülemek, düşük yazmak, nominal değerini düşürmek (mal), not etmek

Örnek cümleler

Please write down your home address.
Lütfen ev adresinizi yazın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Write down Nicholas' address for Mary.
Mary için Nicholas'ın adresini yaz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He wrote down the telephone number.
Telefon numarasını not etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I wrote down that telephone number.
O telefon numarasını not aldım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He wrote down her name in the notebook.
Deftere adını yazdı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Did you write down the telephone number?
Telefon numarasını not ettin mi?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I wrote down his name so I wouldn't forget it.
Unutmamak için onun adını not ettim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will write down your name and address.
Adınızı ve adresinizi yazacağım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nicholas wrote down the license plate number.
Nicholas plaka numarasını not aldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I tried to write down everything he said.
Onun söylediği her şeyi yazmaya çalıştım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

record: jot down, note, enter, mark down, transcribe, register


dictionary extension
© dictionarist.com