Türkçe'de wrongly

Telaffuz
zf. ters, ters olarak, yanlış, haksız yere, hatalı bir şekilde

Örnek cümleler

The letter was wrongly addressed.
Mektuba yanlış adres yazılmıştı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This letter is wrongly addressed.
Bu mektuba yanlış adres yazılmış.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.
Adresi yanlış belirtilen mektup, ona hiçbir zaman ulaşmadı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I formulated it wrongly.
Onu yanlış şekilde formüle ettim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mary was wrongly imprisoned for nearly 10 years.
Mary neredeyse 10 yıl haksız yere hapis cezasına çarptırılmıştı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You were wrongly accused.
Sen yanlış yere suçlandın.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

incorrectly: amiss, mistakenly


© dictionarist.com