Vietnamca'da living

Telaffuz
n. sự sống, cuộc sống, nơi ở, trú ngụ, sanh hoạt, sanh nhai
a. sống, còn sống, còn sanh tiền

Örnek cümleler

One million people lost their lives in the war.
Một triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến đó.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Imagination affects every aspect of our lives.
Sự tưởng tượng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I live near the sea so I often get to go to the beach.
Tôi ở gần biển cho nên có nhiều cơ hội đi ra biển chơi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can you imagine what our lives would be like without electricity?
Bạn có thể hình dung được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có điện không?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
To share one's passion is to live it fully.
Chia sẻ đam mê của ai đó chính là sống thật trọn vẹn với nó.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We live in the country during the summer.
Chúng tôi sống ở nông thôn trong suốt mùa hè.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Doctors do not always live long.
Không phải bác sỹ nào cũng sống thọ.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Doctors do not always live long.
Bác sỹ không phải luôn luôn sống thọ.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Easy living corrupted the warrior spirit.
Cuộc sống dễ dãi băng hoại tinh thần binh sĩ.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Lions live on other animals.
Sư tử sống dựa trên những loài động vật khác.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the experience of being alive; the course of human events and activities: life, experience
pertaining to living persons
true to life; lifelike: realistic
people who are still living: people
the financial means whereby one lives: meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, sustenance, keep
(informal) absolute: absolute
the condition of living or the state of being alive: life, life eternal, beingness, being, survival, alive, live, animation, dead, skin, existence, aliveness, eternal life, endurance
(used of minerals or stone) in its natural state and place; not mined or quarried;: live
still in active use: extant
still in existence: extant, survivingdictionary extension
© dictionarist.com