Vietnamca'da stronger

Telaffuz
adj. ánh sáng chói, bền, cường tráng, kiên cố, mạnh, vững chắc

Örnek cümleler

A tiger is larger and stronger than a cat.
Hổ thì lớn hơn và mạnh hơn mèo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tigers are bigger and stronger than cats.
Hổ lớn hơn và khỏe hơn mèo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com