Vietnamca'da traffic

Telaffuz
n. sự mậu dịch, sự buôn bán bất chánh, sự đi lại, sự giao thông, sự nghẻn tắc vì xe cộ

Örnek cümleler

Traffic lights work all the time.
Đèn giao thông luôn hoạt động.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Traffic lights work all the time.
Đèn giao thông hoạt động liên tục.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Traffic lights work all the time.
Đèn giao thông hoạt động cả ngày.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Traffic lights work all the time.
Đèn giao thông hoạt động suốt
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My father complained about the traffic noise.
Cha tôi đã phàn nàn về tiếng ồn giao thông.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com