Vietnamca'da wrong

Telaffuz
n. điều ác
a. xấu, tồi, sai, không đúng, trái
adv. lầm

Örnek cümleler

To make mistakes is not always wrong.
Gây ra lỗi lầm không phải lúc nào cũng là điều sa trái.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is me that is wrong.
Tại vì tôi nhầm hay là điều đó sai vậy?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Is it so wrong to enjoy life this much?
Hưởng thụ đời quá nhiều thì sai sao?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You're messing up with the wrong guy, babe.
Chọc lộn người rồi cưng.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Be careful not to drive the wrong way on a one-way street.
Cẩn thận đừng chạy ngược chiều khi lưu thông trên đường một chiều.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What the fuck is wrong with you?
Mày bị cái khỉ gì vậy?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã quay nhầm số điện thoại.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã gọi nhầm số điện thoại.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã bấm nhầm số điện thoại.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You are completely wrong.
Bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!© dictionarist.com