İngilizce'de intensiv

a. intensive
a. ascensive

Örnek cümleler

Noi considerăm că această diferenţiere - în practică şi în principiu - între fermele de familie şi sectorul agricol intensiv ar trebui să fie prezentă în toate deciziile.
We consider that this differentiation - in practice and in principle - between family-based holdings and intensive agro-industry should be present in all decisions.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
De aceea, preşedinţia cehă va asigura continuarea eforturilor în mod intensiv în lunile ce vor veni.
Therefore, the Czech Presidency will ensure that work continues intensively over the coming months.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Este esenţial, în primul rând, să anticipăm şi să gestionăm mai bine restructurările printr-un dialog intensiv cu reprezentanţii angajaţilor şi cu alte părţi implicate.
It is essential, above all, to anticipate and manage restructuring better through intensive dialogue with representatives of employees and the other parties involved.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Politica de coeziune este cea care dispune de instrumentele financiare care trebuie puse în aplicare în mod intensiv şi flexibil în timpul crizei.
It is cohesion policy that has the financial instruments which must be applied intensively and flexibly during the crisis.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Atât Danemarca, în calitate de ţară gazdă, cât şi Suedia, aflată la preşedinţie, vor rezolva această problemă, iar Preşedinţia Cehă lucrează deja intensiv în acest sens.
Both Denmark, as the host country and Sweden in the course of its Presidency will handle this matter and the Czech Presidency is already working on it intensively.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Lucrăm intensiv la acest aspect.
We are working intensively on this.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Astfel s-ar decongestiona transportul rutier şi, în acelaşi timp, va contribui la înlocuirea acestuia cu un transport maritim ecologic şi mai puţin intensiv din punct de vedere economic.
This would relieve road transport and, at the same time, contribute to substituting it with environmentally and economically less intensive water transport.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tonul roşu este ameninţat cu extincţia din cauza pescuitului intensiv în exces.
The bluefin tuna is threatened with extinction because of intensive overfishing.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să coopereze intensiv cu Ucraina, consolidând democraţia din această ţară şi urgentând integrarea sa în Uniunea Europeană.
Therefore, the European Union must cooperate intensively with Ukraine, strengthening democracy in this country and speeding up its integration in the European Union.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Trebuie să continuăm să lucrăm intensiv în domeniul prevenţiei.
We also need to continue working intensively in the area of prevention.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


© dictionarist.com