Romence'da unit

Telaffuz
n. unitate, întreg, unitate de măsură, bloc, centru, element, factor

İngilizce'de unit

a. united, joint, connected, conjunct, conjugate, conjoint, associate
adv. conjunctively

Örnek cümleler

în numele Grupului IND/DEM. - Domnule preşedinte, sunt extrem de încântat să spun că Regatul Unit este exclus din acest regulament, deoarece nu face parte din spaţiul Schengen.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, I am very pleased to say that the UK is excluded from this regulation because it is not part of the Schengen zone.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Toată lumea în Regatul Unit ştie că informaţiile lor personale nu sunt sigure în mâna guvernului nostru.
Everyone in the UK knows that their personal information is not safe in the hands of our government.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sediul operaţiunii, care este, de asemenea, nou, este în Regatul Unit şi este condus de un ofiţer de marină, contra-amiralul Jones.
The operation's headquarters are in the United Kingdom, which is also new, and it is being led by a British naval officer, Rear Admiral Jones.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Lista persoanelor eligibile pentru a face acest lucru în Regatul Unit asigură o lectură destul de interesantă.
The list of persons eligible to do this in the United Kingdom makes for fairly interesting reading.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Consider că, prin aceasta, mulţi vor conştientiza preţul pe care Regatul Unit îl plăteşte pentru apartenenţa sa la UE.
In this, I believe, many will come to see the price being paid by the United Kingdom for EU membership.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Rusia a avut rezultate excelente datorită faptului că ambele părţi şi-au unit forţele pentru realizarea obiectivului unic de ameliorare a bunăstării generale.
Cooperation between the European Union and Russia has produced excellent results, due to the fact that they have joined forces to achieve the sole objective of improving general wellbeing.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Inundaţii devastatoare au afectat Europa Centrală în 2000 şi 2002, Regatul Unit în 2007 şi România şi ţările vecine din UE anul trecut.
Devastating floods hit Central Europe in 2000 and 2002, the UK in 2007, and Romania and EU neighbours last year.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sunt folosite antibiotice, clenbuterol, hormoni de creştere, chiar şi resturi de la alte animale, şi aceasta a fost cauza problemei furajelor contaminate din Regatul Unit al Marii Britanii din anii '90.
Antibiotics, clenbuterol, growth hormones, even the remains of other animals, are used, and this is what the United Kingdom's contaminated feed problem from the 1990s was all about.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
În Regatul Unit, problemele legate de viaţă sunt, în prezent, o materie de sine stătătoare în multe şcoli.
In the United Kingdom, life issues are now a subject in their own right in many schools.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
În Regatul Unit o reducere generală a TVA a dus la o scădere a inflaţiei de 1% şi un aport de 12 milioane de lire sterline în economie.
In the UK a general reduction in VAT has led to a fall in inflation of 1% and an injection into the economy of GBP 12 billion.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

any division of quantity accepted as a standard of measurement or exchange: unit of measurement, sound unit, definite quantity, weight, point, measuring unit, volume unit, metric, diopter, displacement unit, capacity unit, metric unit, force unit, dioptre, MIPS, pressure unit, trillion floating point operations per second, denier, electromagnetic unit, linear unit, cubage unit, carat, square measure, cubic measure, million instructions per second, explosive unit, million floating point operations per second, absorption unit, linear measure, area unit, work unit, printing unit, unit of viscosity, temperature unit, langley, MFLOP, bit, Brinell number, electrostatic unit, miles per gallon, telephone unit, capacity measure, acceleration unit, pain unit, monetary unit, mass unit, energy unit, heat unit, angular unit, emu, teraflop, cubic content unit, karat, weight unit, kt, measuring block, megaflop, cubature unit, computer memory unit
an individual or group or structure or other entity regarded as a structural or functional constituent of a whole: component part, component, portion, part, constituent© dictionarist.com